Student Corner

Student Council

Batch Year Name Roll No. Mob No. Email
I - 2015 AISHWARYA TUSHAR JHAVERI 2 9574992468 aishigabbar1@gmail.com
  DHAIRYA RAJKUMAR MALANI 17 7600735630 dhairyamalani01@gmail.com
  RISHAB HARSHAD JAIN 76 9638618078 jain.sangeeta97@yahoo.com
  RIYA NUPUN SONI 77 9909024347 riyasoni123@yahoo.com
II - 2014 DEVNA SUBRAMONIA PILLAI 21 9409274374 pildevna@gmail.com
  ANERI JAYESH SHAH 7 9033799820  
  AYUSHI MISTRY 12 9712920533 ayushimistry@gmail.com
  HARYAX V. PATHAK 31    
III/I - 2013 SHIVANI HEMANGPATEL 73 9537076599 patel.shivani.1995@gmail.com
  CHIRAG A. CONTRACTOR 11 9898739956 chiragcontractor07@gmail.com
  BHAVDEEP M. MUNGALA 8 9429352011 bmmungala@gmail.com
  NIKITA M.PATEL 42 7623877828 nikspatel1216@gmail.com
III/II - 2012 ANKUSH ANIL AJBANI 3 9913137223 ankushaajbani@gmail.com
  RUTVI RAKESH SHAH 68 9428030379 merutvi@yahoo.com
  CHHABY J. THAKKAR 11 9687670333 thakkarchhaby15@gmail.com
  MONAL S. SHAH 48 8238810966 monalshah1994@gmail.com
  INTERNS      
III/II - 2011 DEVASHISH RAJESH PALKAR 15 9998141221 devashishpalkar@gmail.com
  DISHA DOULAT BAXI 22 9898014741 delbaxi@yahoo.co.in
  RONAK S. SHUKLA 64 9408117854  
  SHAIL N. SHAH 72 9429070831 shahshail15@gmail.com
  RISHIRAJ G.GADHVI 62 9712179876 rishiraj.gadhvi@gmail.com